FAQ Oranje Nassau

Waarom komt de NTR met Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau en voor wie is de serie bedoeld?

Kennisoverdracht is een belangrijke pijler voor de NTR. Kennis van de geschiedenis kan bovendien helpen om gebeurtenissen in het heden beter te begrijpen. Met de TV-serie Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau prime time op NPO 1 richten we ons op een breed publiek. Op kijkers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het Koningshuis, maar ook op mensen die daar in eerste instantie misschien minder in geïnteresseerd zijn, maar door de gekozen vorm toch geprikkeld worden en nieuwsgierig raken. De NTR ziet de tv-serie als een inspirerende basis van waaruit de kijker zich verder kan verdiepen via de Het verhaal van Nederland podwalks, of andere bronnen (zoals npokennis.nl, andere geschiedenisseries, literatuur of musea).

De podwalks zijn ook zonder kennis van de NPO 1 serie te beluisteren. Zo bedienen we eveneens een doelgroep die in mindere mate TV kijkt. Speciaal voor de jonge kijker van 7-12 jaar is de aflevering ‘Welkom bij de Oranjes’ ontwikkeld. Voor kinderen op de middelbare school zijn er de bewerkingen van Schooltv in de Klas.

Waar gaat Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau over?

Na het succes van Het verhaal van Nederland in 2022 volgt in 2024 Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau. Acht afleveringen van 50 minuten waarin Daan Schuurmans de kijker meeneemt op een epische reis door de geschiedenis. We laten zien wie de Oranje-Nassaus zijn en hoe het koningshuis dat we nu kennen teruggaat tot de 15e eeuw. Een verhaal over vorsten en volk, macht en verval, maar ook over huwelijken, kinderen, geloof, geluk, liefde en dood.

Hoeveel afleveringen zijn er en wanneer wordt het uitgezonden?

De TV-serie Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau bestaat uit 8 afleveringen van 50 minuten die vanaf 31 januari t/m 20 maart op woensdagen worden uitgezonden na het NOS Achtuurjournaal op NPO 1. De afleveringen zijn wekelijks terug te kijken via NPOStart. De TV-serie is vanaf 31 januari in z’n geheel vooruit te kijken voor mensen met een betaald NPO Plus account.

Hoe zit het met de Kijkwijzer?

De Kijkwijzer classificatie voor de NPO 1 serie Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau is 12+. Vanwege het bevatten van beelden die de classificatie angst en dreiging van geweld krijgen is de TV serie niet geschikt bevonden zijn voor kijkers onder de 12 jaar. Voor kinderen tot 12 jaar is er de Zapp-aflevering Welkom bij de Oranjes. De beelden die daarin getoond worden zijn geschikt voor alle leeftijden. Meer informatie over hoe een kijkwijzer classificatie tot stand komt vindt u hier: www.kijkwijzer.nl

Wie heeft de muziek voor de serie gemaakt?

De muziek die te horen is in de leader van het programma en in de trailer, is speciaal voor Het verhaal van Nederland gecomponeerd door Alexander Reumers en uitgevoerd door het Hungarian Studio Orchestra.

Hoe zijn de inhoudelijke keuzes gemaakt voor deze serie?

Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau vertelt de geschiedenis van de familie Oranje-Nassau vanaf begin 15e eeuw tot aan het heden. De redactie van Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau heeft daarbij een zorgvuldig proces doorlopen. Met de ondersteuning van gerenommeerde wetenschappers en historici zijn de keuzes voor de verschillende verhalen tot stand gekomen, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarbij is gekozen voor het perspectief van de leden van de Oranjefamilie. En is er vaak bewust voor gekozen om weg te blijven bij verhalen die al veelvuldig zijn verteld. De uiteindelijke beslissing voor de gekozen verhalen lag bij de redactie, waarbij ook de geschiktheid voor televisie qua dramatische lijn en verbeelding een rol heeft gespeeld.

Hoe waarheidsgetrouw is Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau?

De makers hebben zich als doel gesteld een zo eerlijk en helder mogelijk verhaal te vertellen over de Nederlandse geschiedenis. Aan Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau is uitgebreide research voorafgegaan waarbij onderzoekers zich baseren op een veelvoud aan bronnen, in afstemming met gerenommeerde wetenschappers en historici. De verhalen zijn in lijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook op script-niveau hebben per aflevering steeds twee deskundige historici meegelezen. Verhalen over de geschiedenis blijven echter altijd een interpretatie van informatie uit bronnen. Meningen daarover kunnen verschillen en historische meningsverschillen zijn van alle tijden.

Wat betreft de gedramatiseerde scènes, deze zijn een interpretatie van zoveel mogelijk betrouwbare informatie. Om de geschiedenis daarbij in 8 TV-afleveringen te vatten hebben de makers soms de vrijheid genomen om flinke sprongen in de tijd of artistieke keuzes te maken om het verhaal begrijpelijk en inzichtelijk over te brengen. Ook dwingen beschikbare mogelijkheden soms tot het maken van keuzes.

Het is van belang hierbij het volgende onderscheid te maken:

Productionele concessies
Gezien de productionele realiteit zijn bepaalde historische onnauwkeurigheden moeilijk te vermijden. Zo zijn er verschillende versies die elkaar tegenspreken van de val van Willem IV die resulteerde in diens misvorming maar kozen wij voor een val uit het raam. Zijn sommige paleislocaties voor de dramascènes niet uit die tijd.  En waren er bij het doopfeest van prins Maurits 700 gasten aanwezig maar een dergelijk aantal figuranten en acteurs is in deze productie budgettair niet haalbaar.

Keuzes vanuit beperkte kennis
Er is bij de dramascènes zoveel mogelijk rekening gehouden met wat we weten als het gaat om gebruiken, kostuums en haardracht, entourage, setting en accessoires, maar ook hier is artistieke vrijheid van toepassing. We weten niet altijd hoe de geschiedenis er exact uit heeft gezien en op welke wijze mensen met elkaar in gesprek gingen en welke specifieke handelingen op bepaalde momenten werden gebezigd. Waar historici kunnen zeggen dat we niet over de kennis beschikken, dwingt het in beeld brengen ervan om daar desondanks beslissingen over te nemen.

Bewuste vereenvoudiging
De uitdaging bij het maken van Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau is het vinden van de balans tussen genuanceerde input van de experts, en het vertellen van een helder, meeslepend verhaal voor het brede publiek van NPO1. Per aflevering staat een verhaallijn centraal, waarbij zaken die daarvan afleidden, ondanks de mogelijke historische significantie, soms achterwege gelaten of vereenvoudigd zijn. Zo is in aflevering 3 de bijzondere rol van koning-stadhouder Willem III buiten beschouwing gelaten evenals het koningschap van koning Willem II in aflevering 6.

Of zijn historische feiten zoals de aankomst van de Engelse koningsdochter Mary Stuart of de Brits-Russische invasie in Noord-Holland versimpeld of samengevoegd weergegeven.

Gedramatiseerde feiten
Om de kijker mee te nemen in het verhaal en in vervoering te brengen zijn bepaalde elementen in verhaallijnen gedramatiseerd. Een voorbeeld is de scène waarin koningin Wilhelmina het rapport over Bernhard bekijkt en in de la legt. We weten dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden en er was voor de oorlog al kennis over het lidmaatschap van nationaal-socialistische organisaties van Bernhard.  Een recente vondst van diens lidmaatschapskaart van de NSDAP bewijst hoewel prins Bernhard dat jarenlang heeft ontkend.

Onbewuste onnauwkeurigheden
Bij een omvangrijke productie als Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau is het ondanks alle zorgvuldigheid waarmee de serie is ontwikkeld, onvermijdelijk dat er af een toe een onopzettelijke fout of slordigheid in het verhaal sluipt. Een voorbeeld daarvan zit in aflevering 3, waar de suggestie wordt gewekt dat Amalia van Solms zelf smokkelbriefjes stuurde over Frederik Hendrik. In werkelijkheid stuurde Constantijn Huygens de kleine briefjes en ontving Amalia ze alleen. Ze vond het maar uitsloverij van Huygens en verzocht hem normale brieven te schrijven.

Heeft de RVD meegewerkt aan de totstandkoming van deze serie?
De RVD heeft alleen medewerking verleend aan alle Koninklijk Huis-gerelateerde vragen (o.a. toegang tot de Oranjezaal in Huis ten Bosch), de serie is onafhankelijk geproduceerd.

Wordt er aandacht besteed aan het Koninkrijk der Nederlanden en Indonesië?

De uitgangspositie voor Het verhaal van Nederland – Oranje Nassau is de ontwikkeling van het land Nederland liggend aan de Noordzee, waarbij – als de eeuwen verstrijken - ook het koninkrijk inclusief Curaçao, Aruba en Sint Maarten een rol speelt. In de 8 afleveringen is er echter geen verhaal dat zich specifiek in het Caraïbisch gebied afspeelt. Dat heeft te maken met de grote inhoudelijke keuzes die gemaakt moesten worden om tot 8 afleveringen te komen, als ook productionele keuzes. Het opnemen van dramascènes in het buitenland is een kostbare aangelegenheid.

De serie gaat, behalve de excuses voor het slavernijverleden in aflevering 8, niet over de betrokkenheid van de Oranjes bij slavernij. Er is op dit moment nog te weinig bekend over die geschiedenis, een door de koning geïnitieerd onderzoek is lopende en zal binnen twee jaar hierover publiceren.