FAQ

Waarom komt de NTR met Het verhaal van Nederland en voor wie is de serie bedoeld?

Kennisoverdracht is een belangrijke pijler voor de NTR. Kennis van de geschiedenis kan bovendien helpen om gebeurtenissen in het heden beter te begrijpen. Met de TV-serie Het verhaal van Nederland prime time op NPO 1 richten we ons op een breed publiek. Op kijkers die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse geschiedenis, maar ook op mensen die daar in eerste instantie misschien minder in geïnteresseerd zijn, maar door de gekozen vorm toch geprikkeld worden en nieuwsgierig raken. De NTR ziet de tv-serie als een inspirerende basis van waaruit de kijker zich verder kan verdiepen via de Het verhaal van Nederland podcast of podwalks, of andere bronnen (zoals npokennis.nl, andere geschiedenisseries, literatuur of musea).

De podcast Het verhaal van Nederland en de podwalks zijn ook zonder kennis van de NPO 1 serie te beluisteren. Zo bedienen we eveneens een doelgroep die in mindere mate TV kijkt.

Speciaal voor de jonge kijker van 7-12 jaar is de online Zapp-serie ‘Het verhaal van Nederland HISTORIES ’ ontwikkeld. Voor kinderen op de middelbare school zijn er de bewerkingen van Schooltv in de Klas.

Waar gaat Het verhaal van Nederland over?

In de TV-serie Het verhaal van Nederland neemt verteller Daan Schuurmans de kijker mee langs de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis. Daan bezoekt daarbij plekken in het land die in de geschiedenis van betekenis waren en zijn rol als verteller ter plaatse wordt gecombineerd met gedramatiseerde scènes en interviews met deskundigen. Iedere aflevering behandelt een tijdvak in de geschiedenis van dit land, vanaf het moment dat de eerste bewoners zich er vestigden tot aan de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Hoeveel afleveringen zijn er en wanneer wordt het uitgezonden?

De TV-serie Het verhaal van Nederland bestaat uit 10 afleveringen van 50 minuten die vanaf 2 februari t/m 13 april op woensdagen worden uitgezonden na het NOS Achtuurjournaal op NPO 1. Op woensdag 16 maart is er geen uitzending i.v.m. de Gemeenteraadsverkiezingen.

De afleveringen zijn wekelijks na uitzending te zien op NPO Start. De TV-serie is vanaf 3 februari in z’n geheel te streamen voor mensen met een betaald NPO Plus-account.

Is Het verhaal van Nederland ook vanuit het buitenland te zien?

De afleveringen van de TV serie zijn in Nederland en de ABC eilanden te zien op het kanaal NPO 1 en online op NPO Start.

Kijkers met een NPO Plus abonnement kunnen de afleveringen vanuit de gehele EER (alle EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) streamen.

Mensen die zich buiten Nederland of de EER bevinden kunnen de afleveringen live streamen via de website of app van BVN, bekijk hier de uitzendgegevens van BVN.

Waar komt het idee voor Het verhaal van Nederland vandaan?

De TV-serie is gebaseerd op het Deense format Historien om Danmark dat in 2017 in Denemarken werd uitgezonden. Inmiddels is het format ‘Het verhaal van …’ in meerdere landen in productie. Zo wordt er in Vlaanderen momenteel gewerkt aan ‘Het verhaal van Vlaanderen’, met daarin Tom Waes in de rol van verteller.

De Nederlandse versie van Het verhaal van Nederland is geproduceerd door Tuvalu Media & Pupkin Film, in coproductie met de NTR.

Hoe zit het met de Kijkwijzer?

De Kijkwijzer classificatie voor de NPO 1 serie Het verhaal van Nederland is 12+. Vanwege het bevatten van beelden die de classificatie angst en dreiging van geweld krijgen is de TV serie niet geschikt bevonden zijn voor kijkers onder de 12 jaar.

Voor kinderen tot 12 jaar is er de online Zapp-serie Het verhaal van Nederland HISTORIES. De beelden die daarin getoond worden zijn geschikt voor alle leeftijden.

Meer informatie over hoe een kijkwijzer classificatie tot stand komt vind u hier: www.kijkwijzer.nl

Wie heeft de muziek voor de serie gemaakt?

De muziek die te horen is in de leader van het programma en in de trailer, is speciaal voor Het verhaal van Nederland gecomponeerd door Alexander Reumers en uitgevoerd door het Hungarian Studio Orchestra.

Hoe zijn de inhoudelijke keuzes gemaakt voor deze serie?

Het verhaal van Nederland vertelt de geschiedenis van het land waarin we wonen vanaf het moment dat de eerste bewoners zich er vestigden. Die geschiedenis gaat vele duizenden jaren terug. Om dat samen te kunnen brengen in 10 afleveringen van 50 minuten is het onvermijdelijk keuzes te maken in welke verhalen wel, en welke niet verteld worden. De redactie van Het verhaal van Nederland heeft daarbij een zorgvuldig proces doorlopen. Met de ondersteuning van gerenommeerde wetenschappers en historici zijn de keuzes voor de verschillende verhalen tot stand gekomen, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarbij is veelal gekozen voor het perspectief van de gewone mens. En is er vaak bewust voor gekozen om weg te blijven bij verhalen die al veelvuldig zijn verteld. De uiteindelijke beslissing voor de gekozen verhalen lag bij de redactie, waarbij ook de geschiktheid voor televisie qua dramatische lijn en verbeelding een rol heeft gespeeld.

Hoe waarheidsgetrouw is Het verhaal van Nederland?

De makers hebben zich als doel gesteld een zo eerlijk en helder mogelijk verhaal te vertellen over de Nederlandse geschiedenis. Aan Het verhaal van Nederland is uitgebreide research voorafgegaan waarbij onderzoekers zich baseren op een veelvoud aan bronnen, in afstemming met gerenommeerde wetenschappers en historici. De verhalen zijn in lijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook op script-niveau hebben per aflevering steeds twee deskundige historici meegelezen. Verhalen over de geschiedenis blijven echter altijd een interpretatie van informatie uit bronnen. Meningen daarover kunnen verschillen en historische meningsverschillen zijn van alle tijden.

Wat betreft de gedramatiseerde scènes, deze zijn een interpretatie van zoveel mogelijk betrouwbare informatie. Om de geschiedenis van duizenden jaren daarbij in 10 TV-afleveringen te vatten hebben de makers soms de vrijheid genomen om flinke sprongen in de tijd of artistieke keuzes te maken om het verhaal begrijpelijk en inzichtelijk over te brengen. Ook dwingen beschikbare mogelijkheden soms tot het maken van keuzes.

Het is van belang hierbij het volgende onderscheid te maken:

Productionele concessies
Gezien de productionele realiteit zijn bepaalde historische onnauwkeurigheden moeilijk te vermijden. Zo zakte Willem II eigenlijk door het ijs, maar vroor het niet tijdens het draaien waardoor er geen ijs lag. Of stamt de kerk die te zien is tijdens de Beeldenstorm niet uit die tijd, maar is pas veel later gebouwd. En reisde Wilhelmina van Pruisen in werkelijkheid tijdens haar aanhouding met een veel groter gevolg. De serie is volledig geproduceerd ten tijde van de corona pandemie, de geldende maatregelen hebben daarbij voor extra beperkingen gezorgd.

Keuzes vanuit beperkte kennis
Er is bij de dramascènes zoveel mogelijk rekening gehouden met wat we weten als het gaat om gebruiken, kostuums en haardracht, entourage, setting en accessoires, maar ook hier is artistieke vrijheid van toepassing. We weten niet altijd hoe de geschiedenis er exact uit heeft gezien. Zo konden experts niet met zekerheid zeggen of Germanen aan tafels aten en of ze al bestek hadden, of de Romeinse steden in Nederland stoepen hadden en of de Friezen ondergoed droegen. Waar historici kunnen zeggen dat we niet over de kennis beschikken, dwingt het in beeld brengen ervan om daar desondanks beslissingen over te nemen.

Bewuste vereenvoudiging
De uitdaging bij het maken van Het verhaal van Nederland is het vinden van de balans tussen genuanceerde input van de experts, en het vertellen van een helder, meeslepend verhaal voor het brede publiek van NPO1. Per aflevering staat een verhaallijn centraal, waarbij zaken die daarvan afleidden, ondanks de mogelijke historische significantie, soms achterwege gelaten of vereenvoudigd zijn. Zo is in aflevering 4 de Engelse koning en het conflict met Frankrijk buiten beeld gehouden; evenals de Engelse invasie in aflevering 8.

Of zijn historische feiten zoals het afzweren van Filips of het ontslaan van stadhouder Willem V versimpeld of samengevoegd weergegeven.

Gedramatiseerde feiten
Om de kijker mee te nemen in het verhaal en in vervoering te brengen zijn bepaalde elementen in verhaallijnen gedramatiseerd. Een voorbeeld is de doopscène met Radbod en zijn dochter in aflevering 3, we brengen hen daar samen, maar in werkelijkheid is dat onwaarschijnlijk. Of in aflevering 5 over de pest. We weten dat Geert Grote in 1372 een ziekte overleeft, voor het verhaal maken we daar in de serie de pest van. We gaan in de aflevering niet in op de dood van Geert Groote. In werkelijkheid sterft hij in 1384 aan de pest.

Onbewuste onnauwkeurigheden
Bij een omvangrijke productie als Het verhaal van Nederland is het ondanks alle zorgvuldigheid waarmee de serie is ontwikkeld, onvermijdelijk dat er af een toe een onopzettelijke fout of slordigheid in het verhaal sluipt. Een voorbeeld daarvan zit in aflevering 8, waarover een expert ons erop wees dat Willem V wegvaart met de nieuwe Nederlandse vlag (van de revolutie). Dat zou hij in 1795 nooit hebben gedaan. Hij zou dan de vlag van zijn dynastie gebruiken, of het oranje-blanje-bleu (Prinsenvlag).

Hoe zit het met het gebruik van omstreden terminologie in Het verhaal van Nederland?

In de serie wordt gesproken over de Gouden Eeuw, een term die veel mensen kennen, maar die wat betreft de 17e eeuw slechts voor een klein deel van de bevolking destijds van toepassing was. Velen profiteerden niet van de enorme bloei van welvaart, kunst en wetenschap. Het was ook een tijd van armoede en slavernij. In de serie wordt de term gebruikt, maar altijd direct met deze kanttekening.

In de serie wordt gebruik gemaakt van de term ontdekkingsreiziger, omdat dit bij het brede publiek de bekende en gangbare term is. Als het gaat om actueel historisch taalgebruik wordt deze term echter minder snel gehanteerd.

Binnen het onderwerp slavernij maken historici en experts in Het Verhaal van Nederland gebruik van de term ‘tot slaaf gemaakten’. Als Daan het verhaal vertelt over hoe het er in deze tijd aan toe ging wordt in zijn verhaal de term 'slaaf' gebruikt.

Wordt er aandacht besteed aan het Koninkrijk der Nederlanden en Indonesië?

De uitgangspositie voor Het verhaal van Nederland is de ontwikkeling van het land Nederland liggend aan de Noordzee, waarbij – als de eeuwen verstrijken - ook het koninkrijk inclusief Curaçao, Aruba en Sint Maarten een rol speelt. In de 10 afleveringen is er echter geen verhaal dat zich specifiek in het Caraïbisch gebied afspeelt. Dat heeft enerzijds te maken met de grote inhoudelijke keuzes die gemaakt moesten worden om tot 10 afleveringen te komen, en anderzijds met de periode waarin de serie geproduceerd is. De draaiperiode van Het verhaal van Nederland vond plaats gedurende de wereldwijde coronapandemie waardoor er voor de makers en crew grote beperkingen waren voor reizen buiten Nederland.

In een eerste scriptfase was er wel degelijk een plan om naar Indonesië en Suriname af te reizen, maar door toedoen van de coronamaatregelen is dat noodgedwongen gewijzigd. Inhoudelijk gaat de serie wel in op de misstanden van de VOC en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

Waar kan ik de podwalks app downloaden?

De podwalks app Het verhaal van Nederland is te downloaden in de App Store of Play Store. Of zoek in de App Store of Play Store op ‘Het verhaal van Nederland’.

Hoe werkt de app?

  1. Kies een podwalk uit en download het audiobestand.
  2. Ga naar het adres van de startlocatie dat bij de podwalk vermeld staat. Dit is meestal het adres van de parkeerplaats/OV- halte. Eenmaal op het adres aangekomen, loop je naar de juiste startlocatie.\
  3. De juiste startlocatie vind je door op de kaart in de app te kijken en te zoeken naar punt 1.
  4. Zodra je óp punt 1 staat (in de blauwe cirkel op de kaart) verandert de knop onderin het scherm van Ga naar de startlocatie naar Start de podwalk.
  5. Op de startlocatie doe je je oortjes in of zet je een koptelefoon op.
  6. Druk op Start de podwalk. Er verschijnt nog een waarschuwingsscherm over de omgeving. Zodra je deze hebt bevestigd, begint de audio automatisch te spelen.

Het verhaal begint met een introductie van de wandeling en de eerste aanwijzing voor de route. Tijdens het wandelen, krijg je steeds een stuk van Het verhaal van Nederland te horen dat hoort bij de plek waar je op dat moment bent. En je krijgt de volgende aanwijzing om de route te vervolgen. Je kunt dus altijd doorlopen zonder je telefoon er bij te hoeven pakken. Wil je toch de route checken? Dat kan natuurlijk. Bekijk dan de kaart in de app om te zien waar je bent, of waar het volgende punt is.

Wat moet ik meenemen als ik een podwalk ga lopen?

Je telefoon en een koptelefoon/oortjes zijn het belangrijkst. Verder raden we je goede wandelschoenen aan. Denk bijvoorbeeld ook aan een regenjas. Heel belangrijk: zorg dat je telefoon helemaal is opgeladen.

Kan ik de audiotours in de podwalks app thuis beluisteren?

Nee, de podwalks zijn gps-gestuurd. Hierdoor zijn de audiotours alleen op de locatie van de wandeling te beluisteren. Je kunt het audiobestand het best thuis downloaden. Ga vervolgens naar de startlocatie van de tour om het bestand af te spelen. (zie: Hoe werkt de app?)

Ik heb de app gedownload maar kan hem niet openen (Android)

Het kan zijn dat de cache van je telefoon geleegd moet worden. Ga hiervoor op je telefoon naar Instellingen > Apps > Alle apps > Verhaal van NL > Opslag en cache > Opslag wissen & Cache wissen.

Kan ik de podwalks app in het buitenland downloaden?

De podwalks app Het verhaal van Nederland is alleen in Nederland en België te downloaden.

Parkeren

Let op! Vanwege het succes van de podwalks kan de parkeergelegenheid op sommige locaties vol zijn, waardoor naar een andere parkeerplaats uitgeweken moet worden. Hierdoor kan het een betaald parkeren plek worden en is de wandeltijd naar startpunt 1 langer dan aangegeven in de app.

De parkeerplaats bij de podwalk in Nijmegen is helaas sinds maart 2022 niet meer gratis. Tijdens het uitzetten van de route was deze parkeerplaats nog onbetaald. Betaald parkeren op de aangegeven locatie gaat in vanaf 12.00 uur.

Tot wanneer kan ik de podwalks app gebruiken?

De podwalks van Het verhaal van Nederland blijven ten minste tot 1 februari 2025 beschikbaar.

Waar kan ik terecht met vragen over Het verhaal van Nederland?

Heb je vragen over Het verhaal van Nederland, stuur een mail naar info[a]ntr.nl.
Heb je vragen over de podwalks app, stuur een mail naar podwalk[a]ntr.nl.
Pers kan mailen naar communicatie[a]ntr.nl