7: Kapers en kooplui

Woensdag 23 maart, 20.35 uur, NPO 1

Kapers en kooplui (1600-1750)

In Het verhaal van Nederland zien we hoe Nederland in de zeventiende eeuw een wereldmacht wordt. Niet alleen dankzij de typische handelsgeest, maar vooral door roof en oorlog. Een kleine elite wordt steenrijk door middel van uitbuiting en onderdrukking van anderen. In de aflevering volgen we een rijke koopmansfamilie uit Antwerpen en een berooide Duitse matroos die ons meevoeren langs de gouden bergen en zwarte bladzijden van de 17e eeuw.