9: Pioniers en paupers

Pioniers en paupers (1890-1900)

In de 19e eeuw beleeft Nederland de Industriële revolutie. Het is een tijd van nieuwe uitvindingen en technische vooruitgang.  Maar ook van grote armoede en ellende. Het verhaal van Nederland volgt een 19e eeuws gezin dat naar de grote stad trekt in de verwachting op een beter leven. Maar daar wordt het geconfronteerd met de harde werkelijkheid van uitbuiting en sociale ongelijkheid. Is er hoop op een betere toekomst en van wie valt die te verwachten?

Wil je meer weten over de armoede in de negentiende eeuw? Kijk dan naar De IJzeren Eeuw op NPO Start.

In de negentiende eeuw wordt in Nederland de eerste spoorlijn aangelegd. Meer weten over de veranderingen die deze met zich meebrengt? Bekijk dan dit verhaal op NPOKennis: npokennis.nl/hoe-ontstond-de-spoorlijn.